W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową praca zbiorowa

AWF Poznań, 2008

To w tej książce, będącej pokłosiem sesji naukowej zorganizowanej przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu, po raz pierwszy opublikowany został referat: „Karpaccy gospodarze: demony i wilki”. Znalazł się w niej na stronach 188 – 195. Wcześniej był on odczytany podczas konferencji: „Rumunia naddunajskie bogactwo”. Miało to miejsce w Krakowie w kwietniu 2008 roku, w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej, w kamienicy przy ulicy Jagiellońskiej 6. Stamtąd trafiał tu i tam, aż ostatecznie znalazł się - jako cudem odnaleziony tekst profesora Czerniowca - w książce: „Huculszczyzna. Opowieść kabalistyczna”.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz