czwartek, 1 stycznia 2015

Genesis


 
     Potem Bóg rzekł: „Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!” I stało się tak.

   To z Księgi Rodzaju, zwanej dostojniej Genesis. Rzecz działa się w Afryce, jestem co do tego przekonany, choć różne są na ten temat zdania. Wielu sądzi, że Raj znajdował się gdzieś w najbliższej okolicy Kaukazu, znam i inne sądy na temat jego domniemanej lokalizacji. W Rumunii istnieje przekonanie, że znajdował się na zakarpackiej Bukowinie. Gdyby pozbawić Afrykę gatunku stworzonego przez Boga na samym końcu, czyli dnia szóstego, kontynent ten mógłby uchodzić za raj do dnia dzisiejszego. Ziemia rodzi tam bydło w dosłownym tego słowa znaczeniu. Dowodem bawół zrodzony z równikowego błota. Jeszcze nie do końca obsechł, po porodowych zmaganiach.
 

   Grudzień nie istniał dla mnie, w mojej prywatnej blogosferze. Nie tylko zresztą w niej. Alienacja przydała się, jak nigdy dotąd, niemniej wróciłem i znów jestem obecny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz